Inauguracja Roku Harcerskiego KCH Krakowskiej w Wieliczce. - Zlot Seniorów. by Maciej Filipiak